Beste (oud-)spelers, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen,

Het treurige nieuws dat op vrijdagavond 8 januari jl. een grote brand heeft plaatsgevonden bij TOGB, waarbij o.a. de tribune van het hoofdveld verloren is gegaan, zal iedereen inmiddels hebben bereikt. De liefdevolle berichten die op allerlei manieren onze club bereiken zijn hartverwarmend en worden zeer gewaardeerd.

In de media wordt gespeculeerd over hetgeen die avond is gebeurd. Wij als TOGB hechten er belang aan te berichten dat vier betrokkenen zich diezelfde avond zélf hebben gemeld bij de politie. Onze eerste zorg gaat nu uit naar hen, hun ouders en andere familieleden. Er zijn hierin alleen maar verliezers en ondanks de emotionele waarde die hangt aan het verlies van onze historische tribune zijn we opgelucht dat er ‘slechts’ sprake is van materiële schade. Wij begrijpen dat emoties hoog oplopen en hebben alle begrip voor boosheid en/of verdriet. Wij hopen echter dat een ieder verder onderzoek aan de politie zal overlaten. Ook zal de club waar nodig haar verantwoordelijkheid nemen en passende maatregelen treffen.

Wij willen iedereen vragen terughoudend te zijn in het verspreiden van allerlei berichten, het doen van speculaties en het noemen van namen. Dit zowel in het belang van de betrokken partijen, het politieonderzoek en derden die geen enkele rol hebben gehad bij dit incident. Mochten er vragen zijn dan kunt u met mij contact opnemen.

De afgelopen dagen zijn veel mensen onder u gestart met prachtige initiatieven om de club (financieel) te steunen. TOGB vindt het fantastisch om te zien hoeveel mensen opstaan voor de club. Om te voorkomen dat sponsoracties versnipperen en met als doel deze zoveel mogelijk te centraliseren, is bestuurslid van de business club TOGB (BCT) Martijn Vermeulen als contactpersoon aangesteld. Hij is bereikbaar om vanuit een centrale positie de sponsoring van TOGB te begeleiden. Hierover kunt u indien gewenst contact met Martijn opnemen op 0610782314 of via het contactformuier. Op korte termijn zal vanuit de business club een plan worden gepresenteerd om inkomsten te werven voor de wederopbouw van de tribune, maar u kunt via de rode knop rechtsboven in de menubalk al doneren.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van TOGB afdeling voetbal,

Andy Wibier